Our Management

OFFICE BEARERS

SH. N.C. NAIR

Chairman

SH. RAJASEKHARAN NAIR M. G

Secretary

SH. P K G NAIR

SH. P K G NAIR

Vice-chairman

SH. RAMESAN G

Jt. Secretary

SH. SURESH KUMAR

Treasurer

SH. K.P. PRAKASH

Executive member

SH. SENKUMAR V. S

Executive member

SH. R.M.S NAIR

Executive member

SH. RAVI KUMBALAT

Executive member

SH.SUKUMARAN

Executive member

SH. P J SEBASTIAN

Executive member

Sitting – L to R : Smt. Sreelegha S (Vice Principal), Smt. Jayanti R Chandran (Principal), Shri Rajasekharan Nair MG (Secretary & Manager), Shri NC Nair (Chairman), Shri RMS Nair (Vice-Chairman), Shri G Ramesan (Jt. Secretary), Shri Ravi Kumbalat (Secretary, PTA), and Shri Balakrishnan Nair (Treasurer)

Standing – R to L: Executive Committee Members: Shri PKG Nair, Shri Raghunathan Nair K.G., Shri K.P. Prakash, Shri Suresh Kumar S, Shri K Vamadevan Nair, and Shri Sen Kumar V.S.

Former Office Bearers

Former Office Bearers

SR.NO.TERMCHAIRMANSECRETARY/MANAGERTREASURER
11975-1976SH. P.K.G. KAIMALSH. N.B. KUMARSH. P.G. GEORGE
21977-1978SH. C.S. MENONSH. PURUSHOTTAMAN E.KSH. K.A. MENON
31978-1979SH. P.K.G. KAIMALSH. K.S. KURUPSH. K.P.R. NAIR
41980-1981SH. P.K.G. KAIMALSH. C.S. MENONSH. K.P.R. NAIR
51981-1983SH. P.K.G. KAIMALSH. N.B. KUMARSH. K.P.R. NAIR
61983-1987SH. B.M. MENONSH. P.  PARAMESHWARANSH. K.P.R. NAIR
71987-1989SH. B.M. MENONSH. P. PARAMESHWARANSH. G. FILBERT
81989-1991SH. K.P.R. NAIRSH. V. ASHOKAN
SH. K.V.N. KUTTY (OFFICIATING)
SH. LAMBODARAN NAIR
91991-1994SH. S.L. PILLAISH. G.K. NAIRSH. V. BALAGOPAL
101994-1996SH. S.L. PILLAISH. N.C. NAIRSH. V. BALAGOPAL
111996-2002SH. S.L. PILLAI
SH. P.B. KURUP (OFFICIATING)
SH. K.P.C. UNNITHANSH. K.G. RAMAKRISHNAN
122002-2006SH. P.K.G. NAIRSH. P.K. RAJANSH. R.M.S. NAIR
132006-2009SH. P.K.G. NAIRSH. M.P. BALAKRISHNANSH. Y. RAJU
142009-2012SH. V. ASHOKANSH. P.K.G. NAIRSH. ANIL KUMAR.G
152012-2016SH. P.K.G. NAIRDR. N. PADMAKUMARSH. RAJASEKHARAN NAIR M.G
162016-2018SH. P.K.G. NAIRDR. N. PADMAKUMAR
SH. ANIL KUMAR .G (OFFICIATING)
SH. RAJASEKHARAN NAIR M.G
172018 -2022SH. N.C. NAIRSH. RAJASEKHARAN NAIR. M.GSH. B.K. NAIR
SH. P.K.G. NAIR (OFFICIATING)